Samen school maken

School maken kunnen we niet alleen. Onze school gelooft voor 100% in ‘samen school maken’. Met de inbreng van leerlingen, ouders, de buurt en het hele schoolteam komen we tot de beste leeromgeving voor al onze leerlingen.

Leerlingenraad

De leerlingen zijn het hart van onze school. Het is dan ook logisch dat zij in onze school een belangrijke stem hebben. Wij zijn er immers van overtuigd dat leerlingen als geen ander weten wat er echt gebeurt op school. Die honderden stemmen en ideeën worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad, die niet alleen zorgt voor extra sfeer en leuke activiteiten op school, maar ook de spreekbuis is naar leerkrachten en directie. De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om kenbaar te maken wat goed of minder goed gaat op school.

Lerarenraad

Een school maken we samen, met alle personeelsleden. De leraren die deelnemen aan de lerarenraad, gaan in gesprek over belangrijke zaken van de school. Ze zorgen ervoor dat de stem van alle leraren wordt gehoord en streven vanuit een open communicatie en warme samenwerking naar het creëren van een positieve en ondersteunende school voor alle leerlingen en alle personeelsleden.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers, twee leerlingen en de directeurs. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.

De schoolraad volgt het dagelijks leven van het schoolgebeuren op. Zo geeft onze schoolraad advies aan de directeur over bijvoorbeeld de werving van leerlingen, de organisatie van de school en het schoolwerkplan.

De schoolraad geeft ook advies aan de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.


Praktisch