Inschrijven

Voor het eerste jaar A & B

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Aarschot met een aanmeldingsprocedure. 

Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in Site-A.

Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen:

1. Aanmelden

Iedereen die in Aarschot naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de link aanmelden.school. Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Aarschot je liefst wil gaan. Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 vanaf 14u00 tot en met vrijdag 19 april 2024 14u00.

Wat heb je nodig om aan te melden?

• Een computer met internet en een e-mailadres.

• Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

• Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers).

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op dinsdag 7 mei 2024 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn drie mogelijkheden:

• Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

• Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

• Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor 10 juni 2024. Inschrijven kan meteen vanaf dinsdag 14 mei 2024 via aanmelden.school.

Was je te laat met het aanmelden? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag
14 mei 2024 ook via aanmelden.school .

4. Vrije inschrijving

Vanaf dinsdag 14 mei 2024 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn. Ook wanneer je behoort tot een voorrangsgroep zal je je via de site aanmelden.school moeten aanmelden.

Wie behoort tot een voorrangsgroep

• Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.

• Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan je voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is. 

Alle informatie kan je terugvinden op aanmelden.school


WELKOM