Eerste jaar A

EERSTE JAAR

Iets voor jou?

In de eerste graad van het secundair onderwijs vinden wij het belangrijk dat jij een goed zicht krijgt op verschillende mogelijkheden die bij jou passen. We laten je van alles proeven om pas daarna een keuze te maken. Daarom voorzien we verschillende modules waartussen je kan kiezen, zodat je jezelf nog beter leert kennen. Het is pas in het derde leerjaar dat je een echte studiekeuze maakt. Alles is dan nog mogelijk, wat je ook kiest in je eerste twee jaren.

Wist je al…

… dat we er in september samen op uit trekken om elkaar beter te leren kennen?

… dat je met al je vragen en bezorgdheden terecht kan bij je klastitularis, tijdens het klasuur én daarbuiten?

Lessentabel

STEM - 10U

Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
STEM
STEM staat voor wetenschappen (Science), techniek (Technology), wiskunde (Mathematics) en probleemoplossend denken (Engineering). In de lessen STEM gaan we aan de slag met alles wat je in de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en aardrijkskunde leerde om een probleem op te lossen.
2

TAAL - 9U

Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR - 8U

Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Geschiedenis 1
Artistieke vorming 2
Economie 1

VERKENNEN, VERDIEPEN EN VERSTERKEN - 5U

Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1
Module
We willen graag dat van jij echt ontdekt wat je graag doet en waar je talent voor hebt. In deze modules kan je daarom proeven van verschillende dingen. Waar nodig zetten we in deze module in op extra versterking. Je volgt twee modules per week en doorheen het schooljaar kan je vier keer wisselen. Maar als je graag veel wil weten over één vakgebied, kan je ook meerdere keren voor dezelfde module kiezen.
4


Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.