Eerste jaar A

EERSTE JAAR

Iets voor jou?

In de eerste graad van het secundair onderwijs vinden wij het belangrijk dat jij jezelf en je talenten goed leert kennen. Kiezen doe je best door zelf te kunnen proeven en proberen. We stellen de echte studiekeuze nog even uit, en werken met modules. Op Site-A volg je twee modules per week. Zo kan je verschillende dingen ontdekken of nog meer kiezen voor wat je graag doet. Elk schooljaar kies je vier keer welke modules je de volgende weken zal volgen. Het is pas in het derde jaar dat je een echte studiekeuze maakt. Alles is dan nog mogelijk, wat je ook kiest in je eerste twee jaren.

Wist je al…

… dat elk vak door een vakspecialist gegeven wordt en dat we er hierbij voor zorgen dat elke leerkracht zoveel mogelijk les geeft aan jouw klas?

… dat je met al je vragen en bezorgdheden terecht kan bij je titularis, tijdens het klasuur én daarbuiten?

… dat je door de modules 4 lesuren per week kan proeven van heel wat verschillende dingen. Kies jij voor sport, STEM, horeca, wetenschappen, maatschappij en welzijn of wellness en lifestyle?

Lessentabel

STEM - 10U

Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
STEM
STEM staat voor wetenschappen (Science), techniek (Technology), wiskunde (Mathematics) en probleemoplossend denken (Engineering). In de lessen STEM gaan we aan de slag met alles wat je in de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en aardrijkskunde leerde om een probleem op te lossen.
2

TAAL - 9U

Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR - 8U

Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Geschiedenis 1
Artistieke vorming 2
Economie 1

VERKENNEN, VERDIEPEN EN VERSTERKEN - 5U

Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1
Module
We willen graag dat jij echt ontdekt wat je graag doet en waar je talent voor hebt. In deze modules kan je daarom proeven van verschillende dingen. Waar nodig zetten we in deze module in op extra versterking. Je volgt twee modules per week en doorheen het schooljaar kan je vier keer wisselen. Maar als je graag veel wil weten over één vakgebied, kan je ook meerdere keren voor dezelfde module kiezen.
4


Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.