Sport

TWEEDE JAAR

Iets voor jou?

In het tweede jaar werken we verder zoals je van ons gewoon bent. Met 27 uren die voor iedereen hetzelfde zijn, waarin we STEM, taal en maatschappij & cultuur bestuderen. We maken ook tijd voor een klasuur en modules, waarin we verkennen, verdiepen en versterken. Daarnaast is deze basisoptie echt iets voor elke sportieveling met interesse in gezond leven en de werking van het menselijk lichaam.

Lessentabel

MODERNE TALEN

Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

WETENSCHAPPELIJKE VAKKEN

Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2
STEM 2

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR

Geschiedenis 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2

VERKENNEN, VERDIEPEN EN VERSTERKEN

Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1
Module
We willen graag dat van jij echt ontdekt wat je graag doet en waar je talent voor hebt. In deze modules kan je daarom proeven van verschillende dingen. Doorheen het schooljaar kan je vier keer wisselen. Maar als je graag veel wil weten over één vakgebied, kan je ook meerdere keren voor dezelfde module kiezen.
2
Basisoptie: Sport 5


Jouw mogelijk pad


EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

EERSTE GRAAD

  • SPORT

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD


Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.