Opstroomoptie

TWEEDE JAAR

Iets voor jou?

Je kan starten in het tweede jaar Opstroomoptie met een positief advies van de klassenraad. De Opstroomoptie bereidt je voor op de overstap naar het derde leerjaar in een studierichting binnen de dubbele finaliteit. Deze studierichting is dan ook voornamelijk theoretisch gericht. Je wordt ondergedompeld in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Ook in de andere vakken bestudeer je de wetenschap en de maatschappij.

Heel belangrijk is dat we je in de Opstroomoptie leren hoe je goed ’leert leren’ en je zo helpen de leerstof echt onder de knie te krijgen voor je examens. In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. We werken er ook samen met jou en je klasgenoten aan groepsbinding en sociale vaardigheden. In de modules zal je proeven van de verschillende studiedomeinen. Je ervaart er echt waar je talenten en interesses liggen, wat je zal helpen een goede studiekeuze te maken in het derde jaar secundair onderwijs.

Wist je al?

… dat leren een stuk gemakkelijker wordt als je weet hoe je dat moet doen? Op Site-A gaan we samen op weg, zodat jij zelf ook ervaart hoe jij het best leert en studeert!

… dat elk vak door een vakspecialist gegeven wordt en dat we er hierbij voor zorgen dat elke leerkracht zoveel mogelijk les geeft aan jouw klas?

… dat je met al je vragen en bezorgdheden terecht kan bij je titularis, tijdens het klasuur én daarbuiten?

Lessentabel

ALGEMENE VAKKEN - 16U

PAV
De algemene vakken aardrijkskunde, burgerschap, economie, geschiedenis, natuurwetenschappen en toegepaste informatica samengebracht tot één logisch geheel, waarbij de link met Nederlands en wiskunde nooit veraf is.
4
Wiskunde 6
Nederlands 6

TAAL - 6U

Frans 4
Engels 2

STEM - 2U

STEM 2

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR - 5U

Sport 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Artistieke vorming 1

VERDIEPEN, VERSTERKEN EN VERKENNEN - 3U

Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1
Module
We willen graag dat jij echt ontdekt wat je graag doet en waar je talent voor hebt. In deze modules kan je daarom proeven van verschillende dingen. Doorheen het schooljaar kan je vier keer wisselen. Maar als je graag veel wil weten over één vakgebied, kan je ook meerdere keren voor dezelfde module kiezen.
2


Jouw mogelijk pad


EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

EERSTE GRAAD

  • NIEUW: OPSTROOMOPTIE

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD


Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.