Basiszorg en ondersteuning

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Ligt je hart bij het zorgen voor anderen? Heb je er interesse in om meer te weten te komen over het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en het onderhoud van het linnen? Wil je graag alles over EHBO weten? Ben jij erop gericht de behoeften van je cliënten te herkennen en je zorg en ondersteuning hierop af te stemmen? Dan is de richting Basiszorg en ondersteuning echt iets voor jou!

Deze studierichting is arbeidsmarktgericht. Dat betekent dat we je dankzij heel wat praktijkvakken voorbereiden op een job.

Wist je al?

… dat elk vak door een vakspecialist gegeven wordt en dat we er hierbij voor zorgen dat elke leerkracht zoveel mogelijk les geeft aan jouw klas zodat deze jou echt goed leert kennen?

… dat je dankzij je stages en praktijkervaringen goed voorbereid wordt op de uitdagingen in de zorgsector?

Lessentabel

VIJFDE JAAR

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Project Algemene Vakken (PAV)
Bevat wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis, economie en artistieke vorming.
8
Basiszorg en ondersteuning
  • Indirecte zorg
  • Opvoedkunde
  • Verzorging
  • Voeding
19
Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1

ZESDE JAAR

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Project Algemene Vakken (PAV)
Bevat wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis, economie en artistieke vorming.
8
Basiszorg en ondersteuning
  • Indirecte zorg
  • Opvoedkunde
  • Verzorging
  • Voeding
19
Klasuur
In het klasuur leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je kan groeien in je talenten. Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden. Ook leren we je 'leren', zodat je spoedig de nodige kennis en skills bezit om je leren zelf te sturen.
1

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de groene campus.