Gezondheids- en welzijnswetenschappen

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

De studierichting richt zich tot sociaalvoelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.
Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis.
Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

Ze omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen… oefen je vaardigheden en kennis.

Deze studierichting is een richting met dubbele finaliteit, wat betekent dat je theoretische vakken en praktijkgerichte vakken combineert. Op die manier kan je nog twee kanten op na het secundair onderwijs: verder studeren in het hoger onderwijs of gaan werken.

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis
Burgerschap
1
Opvoedkunde 4
Toegepaste biologie 3
Toegepaste chemie 2
Toegepaste fysica 1
Verzorging gezondheid en welzijn 4
Praktijk Verzorging/Opvoedkunde 4
Stage Verzorging/Opvoedkunde 3

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de groene campus.