Haarzorg

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Hoewel je wordt voorbereid op het kappersberoep, komen ook gelaatsverzorging, grime en manicure aan bod.

Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing, …) bij dames, heren en kinderen.
Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt.

Deze studierichting is arbeidsmarktgericht. Dat betekent dat we je dankzij heel wat praktijkvakken voorbereiden op een job.

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Frans 2
Wiskunde 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis
Burgerschap
1
Natuurwetenschappen 1
Praktijk Bio-esthetiek 3
Praktijk dames-herenkappen 18
Stage dameskappen-herenkappen 2
Economie 1

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de groene campus.