Techniek-wetenschappen

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Heb je een gezonde interesse voor wetenschappen en houd je ervan om de handen uit de mouwen te steken dan kan deze richting je zeker bekoren. We bekijken de wetenschappen vanuit theoretische hoek, want een goede kennis blijft de basis van goed wetenschappelijk werk, maar we gaan ook een stapje verder. We toetsen de theorie aan de praktijk in het labo. Ook worden er een aantal projecten uitgewerkt waar je langere tijd aan een onderzoek kan werken. We werken in deze richting dus heel hard aan je creatieve vaardigheden, het outside the box leren denken, samenwerken in groepen en je goed voelen in een praktijkomgeving. We investeren ook steeds in een zo moderne en technologisch mogelijke klasomgeving met als laatste aanwinst een glansnieuw labo waar zowel chemie, biologie als fysica aan bod komen.

Deze studierichting is een richting met dubbele finaliteit, wat betekent dat je theoretische vakken en praktijkgerichte vakken combineert. Op die manier kan je nog twee kanten op na het secundair onderwijs: verder studeren in het hoger onderwijs of gaan werken.

Wist je al…

… dat je met je ogen een computerspel kan aansturen?

… dat sommige dieren zoals bijen UV-licht kunnen zien?

… dat de noordpool eigenlijk een magnetische zuidpool is?

… dat een potlood en een diamant allebei uit hetzelfde atoom bestaan (koolstof)?

… dat de aarde aan een snelheid van 100 000 km/u rond de zon draait?

… dat algen een oplossing kunnen zijn voor het klimaatprobleem?

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis
Burgerschap
1
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 4
Toegepaste biologie/ecologie 4
Toegepaste chemie 5
Toegepaste fysica 5
Technologie en engineering (STEM) 2

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.