Verkoop

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Vind je het fijn om je handen uit de mouwen te steken en je organisatie- en ondernemingstalent te ontdekken? Heb je er geen probleem me om mensen aan te spreken en op een creatieve manier te zoeken naar verkoopmogelijkheden? Dan zit je goed binnen deze richting. Het speelveld is de wereld van de handel en alles wat daarmee te maken heeft. Ondernemen stopt niet aan de schoolpoort. We verwachten van jou dat je je talenten en vaardigheden inzet tijdens verkoopactiviteiten in de school en in de stad, tijdens schooldagen en buiten de schooluren. Ondernemen gebeurt altijd en overal!

Deze studierichting isĀ arbeidsmarktgericht. Dat betekent dat we je dankzij heel wat praktijkvakken voorbereiden op een job.

Wist je al…

… dat we gezonde voeding promoten in onze eigen winkel en dat je deel uitmaakt van een enthousiast team van verkopers?

… dat we ondernemerschap promoten en daarbij verder kijken dan enkel verkopen?

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4
Engels 2
Frans 3
Nederlands 1
Dactylo / toegepaste informatica 2
Toegepaste economie 2
Verkoop 2
Stage verkoop 8
Boekhouding 2
Public relations 2

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de blauwe campus.