Verzorging

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.
Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie en omgangsvormen.

Deze studierichting is arbeidsmarktgericht. Dat betekent dat we je dankzij heel wat praktijkvakken voorbereiden op een job.

Lessentabel

ZESDE JAAR

Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Frans 2
Wiskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis
Burgerschap
1
Expressie Lichamelijke opvoeding 1
Huishoudkunde 2
Opvoedkunde 2
Toegepaste biologie 1
Verzorging participatie gezondheidszorg 1
Verzorging 2
Praktijk Verzorging 2
Stage Verzorging 12

Waar volg je les?

Je lessen gaan door op de groene campus.